Polityka prywatności sklepu internetowego EKOSOPOT

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ekosopot.pl jest Katarzyna Maliszewska przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EKOSOPOT Katarzyna Maliszewska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 585 111 56 22, nr REGON220969529 , ul. 3 maja 18 81-747 Sopot, adres poczty elektronicznej: sklep@ekosopot.pl, numer telefonu 538270309.

Cel, zakres oraz odbiorcy danych

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
  • w wypadku Klientów nie będących konsumentami – nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 2. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych, tj.:
  • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (np. Konto Klienta);
  • wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży;
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  • przesyłanie newslettera;
 4. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • W przypadku Klienta korzystającego ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym;
  • W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, a nadto podmiotowi ułatwiającemu optymalizację Sklepu oraz podmiotowi zapewniający usługi marketingowe;
  • Nadto, odbiorcą danych mogą być dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności , biuro księgowe, portale społecznościowe.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) – niewielkich informacji tekstowych w postaci plików tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywanych po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w pamięci urządzenia, umożliwiających korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, nie powodując zmian w ustawieniach urządzenia. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego w celu statystycznym i marketingowym;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 3. Znaczna część przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Jeśli zatem nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, przy czym:
  • istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień używanej przeglądarki poprzez: częściowe ograniczenie(np. czasowo) lub wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies ( może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego);
  • ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy;
  • szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy poszczególnych przeglądarek internetowej:
   • przeglądarce Chrome
   • przeglądarce Firefox
   • w przęglądarce Internet Explorer
   • w przeglądarce Opera
   • w przeglądarce Safari
   • w przeglądarce Microsoft Edge

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Skutkiem niepodania danych może być brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, korzystania z usług Sklepu, dokonania zakupów w Sklepie czy też możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:
  • konieczność realizacji umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z przetwarzaniem danych w celach analitycznych i statystycznych oraz badaniu satysfakcji klientów;

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także:
  • do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail: sklep@ekosopot.pl.